Program monitorimi SCADA

per te siguruar ne koh reale andamentin e gjith sistemit dhe nderhyn automatikisht ne rast defekti apo rreziku.

Sistem statistikor

Per te rritur te ardhurat duke rritur cilesin dhe duke mbajut nen kontroll shpenzimet.