Sistem supervizioni SCADA

kontrolli ne koh reale te impiantit industrial

Per te mbikeqyrur funksionimin e duhur te makinerive dhe proceseve industriale ne baza rutinore mund te jete shume i merzitshem . Duke qene te detyruar per te kontrolluar vazhdimisht vlerat e vajit , temperatures operativ i makines , niveli i ujit dhe kontroll tjeter te ketij lloji mund te jete nje pune jo vetem i lodhshem , por edhe fizikisht rraskapitese dhe mbi te gjitha , psikologjikisht . Nga Lufta e Dyte Boterore esht punuar per te zvogeluar frekuencen e ketyre kontrolleve duke zevendesuar "faktorin njerezor" me sensore elektronike dhe per te kontrolluar kompjuterin nga distanca . Merr forme SCADA "Supervisory control and data acquisition" dhe sistemit te centralizuar te kompjuterizuar per monitorimin ne distanc dhe ne kohe reale te sistemeve industriale qe me ndihmen e softwerit apostafat mbledh periodikisht te dhenat nga PLC-ja per ti analizuar dhe perpunuar ne menyr qe personeli te jet vazhdimisht i informuar.

Elektronika Industriale ju ofron sherbime te ndryshme per monitorimin e impianteve tuaj. Impiante trajtimi ujrash, kanale kullimi, linja uji, linja qumeshti, industri kimike, nafte dhe gazi. Dhe cdo lloj sistemi tjeter qe ju kerkoni te keni nen kontroll.

Program monitorimi SCADA

per te siguruar ne koh reale andamentin e gjith sistemit dhe nderhyn automatikisht ne rast defekti apo rreziku.

Sistem statistikor

Per te rritur te ardhurat duke rritur cilesin dhe duke mbajut nen kontroll shpenzimet.